I. DEFINICJE:

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną www.artofbeauty.pro/sklep ,którego właścicielem jest Sprzedawca. 
 2. Sprzedawca – właściciel sklepu -Art of Beauty, ul. Wesoła 2a, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151006241
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący funkcjonowanie Sklepu, obowiązki i prawa Sprzedającego i Kupującego. 
 4. Kupujący – podmiot składający Zamówienie w Sklepie- Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta. 
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Produkt–  towar, rzecz lub usługa np szkolenie, event dostępne w Sklepie jako osobna pozycja, opisana i wyceniona. 
 7. Rejestracja – jednorazowy proces założenia przez Kupującego konta w sklepie poprzez wypełnienie i akceptację stosownego formularza w panelu administracyjnym dostępnym na stronie Sklepu. Rejestracja jest konieczna do realizacji zamówienia w systemie B2B. Umożliwia dostęp do oferty sklepu przeznaczonej dla profesjonalistów i korzystania z dodatkowych ofert specjalnych. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Określa min liczbę, rodzaj produktów, adres dostawy, kontakt do Kupującego, dane do faktury. 
 1. BOK- Biuro Obsługi Klienta Biurem Obsługi Klienta dostępne pod numerem 797 790 402 lub e-mail: info@artofbeauty.eu lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu. 
 1. Newsletter – biuletyn rozsyłany w formie elektronicznej do użytkowników Sklepu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy  www.artofbeauty.pro (www.b2medical.eu)
  (dalej sklep) prowadzi sprzedaż przede wszystkim dla profesjonalistów oraz sprzedaż detaliczną wybranej części oferty za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. Oferta może ulegać zmianie w dowolnym momencie i nie wymaga wcześniejszego informowania o tym użytkowników sklepu. 
 5. Towary prezentowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe 
 6. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupującego.
 7. Produkty dostępne są możliwe do zamówienia. W przypadku braku dostępności towaru lub w trakcie dokonywania zmian może pojawiać się informacja „Zapytaj o dostępność” Taki towar może nie dołączać się do koszyka. Należy się w takiej sytuacji skontaktować z BOK w celu uzyskania informacji i pomocy. 
 8. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne mogą być realizowane po uprzednim kontakcie z BOK i ustaleniu takiej możliwości. 
 9. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów, przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących- zmiany nie dotyczą Zamówień już złożonych.
 11. Sprzedawca zastrzega, iż produkty z hasłem „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. 
 12. Osobom korzystającym ze Sklepu, Kupującym zabrania się zamieszczania w nim treści bezprawnych np. w opiniach o Sklepie, o produktach. 
 13. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, narzędzi koniecznych do złożenia zamówienia, kontaktu z BOK ponosi Kupujący.
 14. Kupujący dokonując zamówienia wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, pisemnie i w ten sam sposób może kontaktować się ze Sprzedawcą (dane BOK). 
 15. Korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana tylko do określonego Kupującego.
 16. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz Zamówienia lub składając Zamówienie w inny sposób Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru. Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne  są urządzenia z dostępem do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. Nie jest wymagane instalowanie żadnych dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Niektóre szczegółowe informacje o produktach mogą być załączone w formacie pdf i odczytanie pliku wymaga zainstalowanego programu Adobe Reader. 

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI: 

 1. Kupujący ma do wyboru poniższe formy płatności za zamówienie: 
 2. płatności za pośrednictwem Przelewy24 oferowane przez ten system: Przelew, BLIK (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl)
 • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzdawcy: PKO BP62 1020 5297 0000 1102 0260 6358 (Kupujący jest zobowiązany podać w tytule przelewu numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail lub dane umożliwiające identyfikacje zamówienia)
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYPAL (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYPAL.com),
 • Odroczone płatności w systemie PayPo- dostępne poprzez Przelewy24. Warunki, wysokość „kredytu”, możliwość skorzystania z niego oraz spłaty rat są realizowane bezpośrednio z PayPo bez udziału Sprzedającego. 
 • Możliwe są płatności gotówkowe w trakcie spotkań, prezentacji i przy odbiorze osobistym. Kupujący wyraża zgodę na opłacenie w ten sposób zamówienia i jego realizacje wysyłkową w terminie zgodnym z tym regulaminem oraz dosłanie odpowiedniej faktury na swój adres mailowy.
 1. Wszystkie zamówienia są realizowane po ich opłaceniu, chyba, że Kupujący wybrał opcję opłaty za pobraniem. 
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 3. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej, doliczona zostanie każdą kolejna wysyłka do Kupującego lub zamówienie zostanie anulowane i konieczne będzie jego złożenie jeszcze raz. Sprzedający może zablokować opcje przesyłek za pobraniem.

SKŁADANIE  I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Kupujący, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienie Kupujący może złożyć poprzez dodanie do wirtualnego koszyka produktów (używając symbolu koszyka przy produkcie lub przycisku „Dodaj do koszyka” przy opisie produktu). Po wyborze produktów należy wejść do wirtualnego koszyka i wykonać kolejne czynności wskazane z formularzu aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 3. Podczas Składania zamówienia podobnie jak przy rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatycznie generowaną wiadomość e-mail jako potwierdzenie zamówienia zawierającą jego elementy i warunki. Wiadomość ta potwierdza fakt, że do Sprzedawcy takie zamówienie wpłynęło. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. 
 5. Warunkiem sprawnej realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Kupującego- szczególnie dotyczy to nowych Kupujących rejestrujących się w Sklepie, Kupujących wyroby medyczne (konieczne jest posiadanie numeru PWZ) 
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku :
 • braku możliwości kontaktu z Kupującym, braku odpowiedzi na email w ciagu 2 dni roboczych w sytuacjach niejasnych.
 • Braku płatności w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. 

Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca, a zamówienie będzie anulowane

 1. Do zamówienia automatycznie doliczana jest odpowiednia kwota kosztów przesyłki przesyłki do 5 kg 25 zł, powyżej i niestandardowe usługi zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej DPD. Jeśli zamówienie przekracza 1000 zł – w takim wypadku koszty przesyłki do 5 kg są po stronie Sprzedającego. Przesylki większe i niestandardowe- warunki dostawy ustalane indywidualnie. 
 2. Otrzymanie wiadomości o realizacji zamówienia potwierdza zawarcie umowy sprzedaży miedzy stronami. 
 3. Status zamówienia Kupujący może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
 4. Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych (nie wlicza się czasu transportu). W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Realizacja Zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 7. Czas realizacji zamówienia dotyczące urządzeń lub usług są ustalane z Klientem indywidualnie. 
 8. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres mailowy na co Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę. 
 9. Dokonanie zmian w zamówieniu lub jego anulowanie jest możliwe do czasu wysłania Towaru bądź w przypadku odbioru osobistego – do chwili odbioru. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy wysłać email na info@artofbeauty.pro najszybciej jak to jest możliwe.  Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru. Dokonanie zmian może wpłynąć na zmianę terminu dostawy. 
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 1. Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 
 • Możliwe jest złożenie prośby o przesyłkę za pobraniem w wiadomości do sprzedawcy. Przy czym Sprzedawca musi potwierdzić otrzymanie tej wiadomości i możliwość realizacji usługi za pobraniem. 
 • Możliwy jest odbiór osobisty
 1. Standardowo realizujemy zamówienia na terenie Polski. Wszelkie wysyłki i zamówienia zagraniczne realizowane są w trybie indywidualnym po potwierdzeniu takiej możliwości i wycenie kosztów dostawy oraz ich akceptacji przez Kupującego. 
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby realizować zamówienie niezwłocznie oraz, aby  przesyłki w nienaruszonym stanie docierały do Kupującego. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do weryfikacji przy kurierze (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego), a w Przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zaleca się sporządzenia z kurierem protokołu szkodowego i podpisany przez kuriera protokół szkodowy wysłać niezwłocznie zdjęcie lub skan na adres mailowy Sprzedawcy, szczególnie w przypadku reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. 
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą. Celem jest przyspieszenie dokonania stosownych ustaleń i usprawnienie realizacji ewentualnej reklamacji. Kontakt może być telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną. 
 4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie istotnych danych danych: Dane Kupującego wraz z danymi kontaktowymi, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań oraz dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia braków reklamacji – Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym bez zbędnej zwłoki. 
 6. Kupujący, realizujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązuje się dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 10. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
 11. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: ul. Wesoła 2 a, 55-100 Trzebnica. Na kopercie prosimy o dopisanie REKLAMACJE. 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru -odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. 
 8. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI 

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracyjny/ zamówienia lub podając swoje dane telefonicznie lub w wiadomości e-mail oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i polityki prywatności reguluje odrębny dokument – Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.artofbeauty.pro/sklep– pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej www.artofbeauty.pro 
 3. Podając swoje dane w wyżej wymienione sposoby i inne Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019.1781).
 4. Dane osobowe w bazie danych Sprzedawcy są przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019.1781) Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 7. Adresy mailowe Kupujących, mogą być wykorzystywane w celach informowania o ofercie Sprzedającego, nowościach, promocjach i nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisując się do Newsleeter’a Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych i ofert tą w ten sposób. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z „Newsletter”.
 8. Rezygnacja z subskrypcji newslettera odbywa się poprzez wysłanie maila do Sprzedającego na adres: info@artofbeauty.pro  z adresu mailowego, którego rezygnacja dotyczy. 
 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

PRAWA AUTORSKIE 

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy, zdjęć produktów jest zabronione
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z tych serwisów i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu (zakładka „Regulamin”)i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.08.2023 r., jest do pobrania TUTAJ.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na stronie sklepu. 
 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu lub wysłanie dowodu zakupu w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail. 
 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w tym regulaminie jest prawo polskie. 
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W przypadku konieczności rozwiązania sporu w trybie sądowym   procedura odbywa się w Sądzie właściwym dla Sprzedającego.